mail ons

Waar zet de stichting Dorpsbehoud Lemsterland zich voor in?

De stichting wil de dorpsgezichten behouden en herstellen binnen de voormalig gemeente Lemsterland. De stichting Dorpsbehoud Lemsterland is in het voorjaar van 2006 opgericht door verschillende inwoners die zich beijveren voor het in standhouden van karakteristieke en beeldbepalende panden in voormalig gemeente Lemsterland..

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de harmonisatie van het gemeentelijk monumenten beleid in gemeente de Fryske Marren. Het concept van onze stichting zal als leidraad fungeren. We hopen binnenkort meer hier over te kunnen berichten.