mail ons

Waar zet de stichting Dorpsbehoud Lemsterland zich voor in?

De stichting wil de dorpsgezichten behouden en herstellen binnen de voormalig gemeente Lemsterland. De stichting Dorpsbehoud Lemsterland is in het voorjaar van 2006 opgericht door verschillende inwoners die zich beijveren voor het in standhouden van karakteristieke en beeldbepalende panden in voormalig gemeente Lemsterland..

Op dit moment is de harmonisatie van de gemeentelijke Mounumenetn binnen de gemeente De Fryske Marren doior een raadsbesluit een feit. De uitwerking van dit besluit en het nieuwe beleid zal de komende tijd zijn beslag krijgen. De stichting Dorpsbehoud Lemsterland werkt daar aan mee.