mail ons

Contact

Doel van de stichting

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland is in het voorjaar van 2006 opgericht door verschillende inwoners die zich beijveren voor het in standhouden van karakteristieke en beeldbepalende panden in de voormalige gemeente Lemsterland.

De stichting draagt een officieel karakter en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel.

 

In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven.

  • Het behouden en herstellen van dorpsgezichten binnen de gemeente Lemsterland, en 
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Met andere woorden kan de stichting bijvoorbeeld onderstaande punten ter hand nemen,

  • Adviseren(d) over de regels die er zijn op het terrein van onderhoud etc zowel landelijke regels als gemeentelijke regels,
  • Adviseren(d) aan gemeenteafdelingen over bijvoorbeeld bouwaanvragen,
  • Meedenken(d) over de gemeentelijke bestemmingsplannen of beleid.
  • Mogelijk op termijn kan het panden kopen en onder regie van de stichting laten opknappen en vervolgens weer verkopen.

 

De stichting Dorpsbehoud Lemsterland, is een zogenaamde ANBI stichting. Het RSIN nummer is 819818975.

De regels over schenk en andere belasting afspraken zijn op onze stichting van toepassing. Wilt u meer informatie mail ons dan op info@dorpsbehoudlemsterland.nl  en we nemen contact met u op.