mail ons

Gedempte Gracht 2

Volgens de monumentenlijst een eenvoudig gebouw. De zuidgevel met ingangspartij uit1898 bestaat uit een middenpartij met twee zijvleugels gescheiden door geblokte lisenen.Het middendeel is bekroond door een laag timpaan dat dateert uit de eerste helft van de19de eeuw. De ingang aan de Nieuwburen beschikt over een fraaie omlijste toegangsdeur.

 

Aan het einde van de 18e eeuw (vermoedelijk rond 1770) is het gebouwd om de functie vangemeentehuis te hebben. In het noordelijke deel bevond zich eerder de Waag. De toegang(deur met botervat erboven) is enkele jaren geleden dichtgemetseld. Ids Wiersma eenbekende Friese schilder (1878- 1965) heeft van dit bovenlicht een potloodtekening gemaakt,deze bevindt zich nu in het Fries Museum te Leeuwarden.

Route naar monument
Bekijk alle monumenten