mail ons

Gemeentelijke monumentenlijst

De gemeente was inmiddels ook al in het bezit van een lijst van karakteristieke panden. De lijst kwam voort uit een verzoek van de gemeenteraad uit 2001, waarbij een inventarisatie van panden was samengesteld. De welstands-adviescommissie Hus en Hiem te Leeuwarden heeft die lijst destijds al voorzien van een puntenwaardering. De lijst is door de stichting aangevuld met andere beeldbepalende en karakteristieke panden.

 

Een voorstel vanuit de Stichting aan het college van burgemeester en wethouders om deze aanvulling van de lijst ook door de welstandscommissie Hus en Hiem te laten waarderen volgde daarop. De panden zijn voorzien van een waardebepaling. Die waardebepaling maakt het pand bijzonder, om als gemeentelijk monument verder door het leven te gaan. De gemeenteraad heeft de eerste lijst in de raadsvergadering van 23 april 2009 voor Lemmer definitief vastgesteld