mail ons

Buitendorpen

Verder heeft de Stichting Dorpsbehoud Lemsterland heeft op verzoek van het gemeentebestuur de inventarisatie van karakteristieke panden in de gehele gemeente afgerond. Een gedeelte van Lemmer en de buitendorpen moest nog in kaart gebracht worden.

 

De lijst telt na afronding van de gehele inventarisatie nu in totaal tegen de 300 panden, waaronder hoofdzakelijke woonhuizen en boerderijen. De op de lijst voorkomende panden zijn mede in samenspraak met de plaatselijke belangen van de buitendorpen opgesteld.

 

De adviescommissie Hûs en Hiem te Leeuwarden, die nauw betrokken was bij het samenstellen van de aanvullende lijst, zal ook deze lijst voorzien van een puntenwaardering.

Vervolgens zal het college van B & W een voorstel maken aan de gemeenteraad om de lijst definitief vast te laten stellen.

 

Website Hûs en Hiem