mail ons

Het mooiste monument staat in Lemmer

It Gouden Haske – Verkiezing mooiste monument van de Fryske Marren

Joure - Op vrijdag 10 september is It Gouden Haske, de prijs voor it moaiste monumint fan de Fryske Marren, toegekend aan de Lemster Slûs. Het sluis-complex werd aan het eind van de 19e eeuw gebouwd als zeesluis maar functioneert nu vooral voor de recreatievaart. De uitreiking vond plaats in De Oerdracht in Joure tijdens een speciaal symposium ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum van de Werkgroep Cultuurhistorisch Erfgoed De Fryske Marren.

De werkgroep spant zich al 10 jaar in om een mooi programma voor de Open Monumentendag  aan te bieden. Het uitgangspunt daarbij is de schat aan monumenten in de Fryske Marren onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Sinds 2017 organiseert de werkgroep ook de aanwijzing van het mooiste monument van het jaar. Door vertegenwoordigers van de burgers en de leden van de werkgroep worden Rijks- en Gemeente monumenten genoemd die van grote waarde worden geacht. Dit jaar werden er 22 monumenten aangedragen. Een jury onder voorzitterschap van Wytze Bouma kreeg de opdracht uit dit aanbod er een te kiezen waar dit jaar het kunstwerk It Gouden Haske, vervaardigd door Bram de Smit, kon worden toegekend.

Jurylid Frank Terpstra presenteerde alle genomineerde projecten en maakte de winnaar bekend. Door Johan Heegsma werd de prijs overhandigd aan de wethouders de Jong en Veltman  en de heer Piet Zantman als vertegenwoordigers van de eigenaar, Gemeente De Fryske Marren en de Lemster gemeenschap. It Gouden Haske krijgt een plaatsje in het Lemster Museum. 

Na de uitreiking werd de Open Monumentendag 2021 door wethouder Roel de Jong geopend.