mail ons

Anker heeft nieuwe plek bij sluis

De afgelopen week is door de gemeente hard gewerkt om de verschillende locaties gebruiks klaar te krijgen voor de onthulling van het kunstwerk aanstaande vrijdag 11 september. Het anker een geschenk van de stichting Dorpsbehoud Lemsterland en Oud Lemmer, aan het dorp ter markering van het feit dat panden door een raadsbesluit, zijn aangewezen als gemeentelijke monument, is iets verschoven. Op deze wijze is het geheel verankerd.

De windroos gemaakt van grijze natuursteen is gebruikt als basis voor de plek waar het anker nu ligt. De windroos is afkomstig van de waterfontein. Deze fontein heeft tot aan de sloop van het voormalige gemeentehuis in het centrum van Lemmer gelegen. De ring maakte daarvan deel uit. In de vlakken is de windroos middels een letter aanduiding verwerkt. Met precisie is de wind roos zo geplaats dat de richting van Noord, Oost, Zuid en West klopt.